ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ: 80 ΕΥΡΩ

FSH
LH
PRL
Ε2
PRG
AMH

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 50 ΕΥΡΩ

ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΟΛΙΚΑ ΛΙΠΙΔΙΑ
VLDL
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Lp(a)
APO-A1
APO-B

ΠΛΗΡΕΣ CHECK-UP: 45 ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
SGOT
SGPT
γ-GT
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΒΑΣΙΚΟ CHECK-UP: 25 ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
ΣΑΚΧΑΡΟ
ΟΥΡΙΑ
ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ
ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
HDL
LDL
ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ: 35 ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ
Β12

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΙΙΙ: 45 ΕΥΡΩ

Τ3
Τ4
TSH
ANTI-TG
Anti-TPO

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ: 12 ΕΥΡΩ

ΣΑΚΧΑΡΟ
ΣΑΚΧΑΡΟ 2ΩΡΟΥ
HbA1c

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ: 65 ΕΥΡΩ

ΑΣΒΕΣΤΙΟ
ΦΩΣΦΟΡΟΣ
25-ΟΗ D3 (ΒΙΤΑΜΙΝΗ D)
ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)
ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ (BGP)
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ

ΑΠΛΗ (ΑΜΕΣΟ, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ)
ΚΟΣΤΟΣ: 20 ΕΥΡΩ
ΠΛΗΡΗΣ (ΑΜΕΣΟ, ΑΕΡΟΒΙΑ, ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ, ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ, ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ, ΧΛΑΜΥΔΙΑ)
ΚΟΣΤΟΣ: 50 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: 95 ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΙΜΑΤΟΣ+RHESUS
ΣΙΔΗΡΟΣ
ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
RUBELLA IgG
RUBELLA IgM
TOXO IgG
TOXO IgM
CMV IgG
CMV IgM
HCV
HbsAg
HIV I,II
VDRL
prosfores

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ