ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ
 • ΣΑΚΓΧΑΡΟ
 • ΟΥΡΙΑ
 • ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
 • ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 • ΣΙΔΗΡΟΣ
 • ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ
 • CRP
 • TSH
 • ASTO

Κόστος: 35 ευρώ 74 ευρώ