ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

οστεοπόρωση
  • ΑΣΒΕΣΤΙΟ
  • ΦΩΣΦΟΡΟΣ
  • 25-ΟΗ D3 (ΒΙΤΑΜΙΝΗ D)
  • ΠΑΡΑΘΟΡΜΟΝΗ (PTH)
  • ΟΣΤΕΟΚΑΛΣΙΝΗ (BGP)
  • ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ (ALP)
  • ΜΕΤΡΙΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ.