ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

  • CEA
  • Ca 19.9
  • Ca 15.3
  • Ca 125
  • AFP

Κόστος: 50 ευρώ 101 ευρώ