ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΛΠΙΚΟΥ (ΠΛΗΡΗΣ)

  • ΑΜΕΣΟ
  • ΑΕΡΟΒΙΑ
  • ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ
  • ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ
  • ΟΥΡΕΟΠΛΑΣΜΑ
  • ΧΛΑΜΥΔΙΑ
  • TEST PAP

Κόστος: 60 ευρώ