ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ ΙΙ

  • FT3 ή T3
  • FT4 ή T4
  • TSH

Κόστος: 22 ευρώ 32 ευρώ