ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

  • ΣΑΚΧΑΡΟ
  • HbA1c

Κόστος: 12 ευρώ 22 ευρώ