Αιματολογικές – Βιοχημικές εξετάσεις

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Δεν απαιτείται καμια προετοιμασία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ-ΠΗΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (PT), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (APTT), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (PTT)

Απαιτείται νηστεία δύο ωρών. Η αιμοληψία γίνεται πριν την λήψη αντιπηκτικής αγωγής.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

(ΣΑΚΧΑΡΟ, ΟΥΡΙΑ, ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ, ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ)

Απαιτείται δωδεκάωρη νηστεία.

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (HBA1C)

Δεν απαιτείται καμια προετοιμασία.

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ, ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ HDL, LDL, ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ, ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ, ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ)

Απαιτείται δωδεκάωρη νηστεία.

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

(SGOT, SGPT, γ-GT, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ)

Απαιτείται οκτάωρη νηστεία. Να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών την προηγούμενη ημέρα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

(ΣΙΔΗΡΟΣ, ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ, ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ, ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β12)

Απαιτείται οκτάωρη νηστεία.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (CA)

Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί, λόγω των ημερήσιων διακυμάνσεων. Απαιτείται νηστεία δύο ωρών.

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (CL)

Νηστικός πριν την αιμοληψία. Απαγορεύεται για 24 ώρες πριν την αιμοληψία η λήψη διουρητικών, κορτικοστεροειδών, θεοφυλλίνης.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ZN)

Απαιτείται οκτάωρη νηστεία. Η αιμοληψία πρέπει να γίνεται το πρωί (06:00- 09:00 π.μ.).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Απαιτείται οκτάωρη νηστεία. Η αιμοληψία πραγματοποιείται πριν την λήψη φαρμακευτικής αγωγής.